Fince

Toinen runo Nousi siitä Väinämöinen jalan kahen kankahalle saarehen selällisehen, manterehen puuttomahan. Viipyi siitä vuotta monta, aina eellehen eleli saaressa sanattomassa, manteressa puuttomassa. Arvelee, ajattelevi, pitkin päätänsä pitävi: kenpä maita kylvämähän, toukoja tihittämähän? Pellervoinen, pellon poika, Sampsa poika pikkarainen, sep' on maita kylvämähän, toukoja tihittämähän! Kylvi maita kyyhätteli, kylvi maita, kylvi soita, kylvi auhtoja ahoja, panettavi paasikoita. Mäet kylvi männiköiksi, kummut kylvi kuusikoiksi, kankahat kanervikoiksi, notkot nuoriksi vesoiksi. Noromaille koivut kylvi, lepät maille leyhke'ille, tuomet kylvi tuorehille, raiat maille raikkahille, pihlajat pyhille maille, pajut maille paisuville, katajat karuille maille, tammet virran vieremille. Läksi puut ylenemähän, vesat nuoret nousemahan. Kasvoi kuuset kukkalatvat, lautui lakkapäät petäjät. Nousi koivupuut noroilla, lepät mailla leyhke'illä, tuomet mailla tuorehilla, katajat karuilla mailla, katajahan kaunis marja, tuomehen hyvä he'elmä. Vaka vanha Väinämöinen kävi tuota katsomahan Sampsan siemenen aloa, Pellervoisen kylvämiä. Näki puut ylenneheksi, vesat nuoret nousneheksi; yks' on tammi taimimatta, juurtumatta puu Jumalan. Heitti herjan valloillensa, olevillen onnillensa; vuotti vielä yötä kolme, saman verran päiviäki. Kävi siitä katsomahan viikon päästä viimeistäki: ei ole tammi kasvanunna, juurtununna puu Jumalan. Niin näkevi neljä neittä, viisi veen on morsianta. Ne oli nurmen niitännässä, kastekorren katkonnassa nenässä utuisen niemen, päässä saaren terhenisen; mink' on niitti, sen haravoi, kaikki karhille veteli. Tulipa merestä Tursas, uros aalloista yleni. Tunki heinäset tulehen, ilmivalkean väkehen; ne kaikki poroksi poltti, kypeniksi kyyetteli. Tuli tuhkia läjänen, koko kuivia poroja. Saip' on siihen lemmen lehti, lemmen lehti, tammen terho, josta kasvoi kaunis taimi, yleni vihanta virpi; nousi maasta mansikkaisna, kasvoi kaksihaarukkaisna. Ojenteli oksiansa, levitteli lehviänsä. Latva täytti taivahalle, lehvät ilmoille levisi: piätti pilvet juoksemasta, hattarat hasertamasta, päivän peitti paistamasta, kuuhuen kumottamasta. Silloin vanha Väinämöinen arvelee, ajattelevi: oisko tammen taittajata, puun sorean sortajata? Ikävä inehmon olla, kamala kalojen uia ilman päivän paistamatta, kuuhuen kumottamatta. Ei ole sitä urosta eikä miestä urheata, joka taisi tammen kaata, satalatvan langettoa. Siitä vanha Väinämöinen itse tuon sanoiksi virkki: "Kave äiti, kantajani, luonnotar, ylentäjäni! Laitapa ve'en väkeä - veessä on väkeä paljo - tämä tammi taittamahan, puu paha hävittämähän eestä päivän paistavaisen, tieltä kuun kumottavaisen!" Nousipa merestä miesi, uros aallosta yleni. Ei tuo ollut suuren suuri eikä aivan pienen pieni: miehen peukalon pituinen, vaimon vaaksan korkeuinen. Vaski- oli hattu hartioilla, vaskisaappahat jalassa, vaskikintahat käessä, vaskikirjat kintahissa, vaskivyöhyt vyölle vyötty, vaskikirves vyön takana: varsi peukalon pituinen, terä kynnen korkeuinen. Vaka vanha Väinämöinen arvelee, ajattelevi: on miesi näkemiänsä, uros silmänluontiansa, pystyn peukalon pituinen, härän kynnen korkunainen! Siitä tuon sanoiksi virkki, itse lausui, noin nimesi: "Mi sinä olet miehiäsi, ku, kurja, urohiasi? Vähän kuollutta parempi, katonutta kaunihimpi!" Sanoi pikku mies merestä, uros aallon vastaeli: "Olen mie mokoma miesi, uros pieni, veen väkeä. Tulin tammen taittamahan, puun murskan murentamahan." Vaka vanha Väinämöinen itse tuon sanoiksi virkki: "Ei liene sinua luotu, eipä luotu eikä suotu ison tammen taittajaksi, puun kamalan kaatajaksi." Sai toki sanoneheksi; katsahtavi vielä kerran: näki miehen muuttunehen, uuistunehen urohon! Jalka maassa teutaroivi, päähyt pilviä pitävi; parta on eessä polven päällä, hivus kannoilla takana; syltä oli silmien välitse, syltä housut lahkehesta, puoltatoista polven päästä, kahta kaation rajasta. Hivelevi kirvestänsä, tahkaisi tasatereä kuutehen kovasimehen, seitsemähän sieran päähän. Astua lykyttelevi, käyä kulleroittelevi lave'illa lahkehilla, leve'illä liehuimilla. Astui kerran keikahutti hienoiselle hietikolle, astui toisen torkahutti maalle maksankarvaiselle, kolmannenki koikahutti juurelle tulisen tammen. Iski puuta kirvehellä, tarpaisi tasaterällä. Iski kerran, iski toisen, kohta kolmannen yritti; tuli tuiski kirvehestä, panu tammesta pakeni: tahtoi tammi kallistua, lysmyä rutimoraita. Niin kerralla kolmannella jopa taisi tammen kaata, ruhtoa rutimoraian, satalatvan lasketella. Tyven työnnytti itähän, latvan laski luotehesen, lehvät suurehen suvehen, oksat puolin pohjosehen. Kenpä siitä oksan otti, se otti ikuisen onnen; kenpä siitä latvan taittoi, se taittoi ikuisen taian; kenpä lehvän leikkaeli, se leikkoi ikuisen lemmen. Mi oli lastuja pirannut, pälähellyt pälkäreitä selvälle meren selälle, lake'ille lainehille, noita tuuli tuuitteli, meren läikkä läikytteli venosina veen selällä, laivasina lainehilla. Kantoi tuuli Pohjolahan. Pohjan piika pikkarainen huntujahan huuhtelevi, virutteli vaattehia rannalla vesikivellä pitkän niemyen nenässä. Näki lastun lainehilla; tuon kokosi konttihinsa, kantoi kontilla kotihin, pitkäkielellä piha'an, tehä noian nuoliansa, ampujan asehiansa. Kun oli tammi taittununna, kaatununna puu katala, pääsi päivät paistamahan, pääsi kuut kumottamahan, pilvet pitkin juoksemahan, taivon kaaret kaartamahan nenähän utuisen niemen, päähän saaren terhenisen. Siit' alkoi salot silota, metsät mielin kasvaella, lehti puuhun, ruoho maahan, linnut puuhun laulamahan, rastahat iloitsemahan, käki päällä kukkumahan. Kasvoi maahan marjanvarret, kukat kultaiset keolle; ruohot kasvoi kaikenlaiset, monenmuotoiset sikesi. Ohra on yksin nousematta, touko kallis kasvamatta. Siitä vanha Väinämöinen astuvi, ajattelevi rannalla selän sinisen, ve'en vankan vieremillä. Löyti kuusia jyviä, seitsemiä siemeniä rannalta merelliseltä, hienoiselta hietiköltä; kätki nää'än nahkasehen, koipehen kesäoravan. Läksi maata kylvämähän, siementä sirottamahan vierehen Kalevan kaivon, Osmon pellon penkerehen. Tirskuipa tiainen puusta: "Eipä nouse Osmon ohra, ei kasva Kalevan kaura ilman maan alistamatta, ilman kasken kaatamatta, tuon tulella polttamatta." Vaka vanha Väinämöinen teetti kirvehen terävän. Siitä kaatoi kasken suuren, mahottoman maan alisti. Kaikki sorti puut soreat; yhen jätti koivahaisen lintujen leposijaksi, käkösen kukuntapuuksi. Lenti kokko halki taivon, lintunen ylitse ilman. Tuli tuota katsomahan: "Miksipä on tuo jätetty koivahainen kaatamatta, puu sorea sortamatta?" Sanoi vanha Väinämöinen: "Siksipä on tuo jätetty: lintujen lepeämiksi, kokon ilman istumiksi." Sanoi kokko, ilman lintu: "Hyvinpä sinäki laait: heitit koivun kasvamahan, puun sorean seisomahan linnuille lepeämiksi, itselleni istumiksi." Tulta iski ilman lintu, valahutti valkeaista. Pohjaistuuli kasken poltti, koillinen kovin porotti: poltti kaikki puut poroksi, kypeniksi kyyetteli. Siitä vanha Väinämöinen otti kuusia jyviä, seitsemiä siemeniä yhen nää'än nahkasesta, koivesta kesäoravan, kesäkärpän kämmenestä. Läksi maata kylvämähän, siementä sirottamahan. Itse tuon sanoiksi virkki: "Minä kylvän kyyhättelen Luojan sormien lomitse, käen kautta kaikkivallan tälle maalle kasvavalle, ahollen ylenevälle. "Akka manteren-alainen, mannun eukko, maan emäntä! Pane nyt turve tunkemahan, maa väkevä vääntämähän! Eip' on maa väkeä puutu sinä ilmoisna ikänä, kun lie armo antajista, lupa luonnon tyttäristä. "Nouse, maa, makoamasta, Luojan nurmi, nukkumasta! Pane korret korttumahan sekä varret varttumahan! Tuhansin neniä nosta, saoin haaroja hajota kynnöstäni, kylvöstäni, varsin vaivani näöstä! "Oi Ukko, ylijumala tahi taatto taivahinen, vallan pilvissä pitäjä, hattarojen hallitsija! Piä pilvissä keräjät, sekehissä neuvot selvät! Iätä iästä pilvi, nosta lonka luotehesta, toiset lännestä lähetä, etelästä ennättele! Vihmo vettä taivosesta, mettä pilvistä pirota orahille nouseville, touoille tohiseville!" Tuo Ukko, ylijumala, taatto taivon valtiainen, piti pilvissä keräjät, sekehissä neuvot selvät. Iätti iästä pilven, nosti longan luotehesta, toisen lännestä lähetti, etelästä ennätteli; syrjin yhtehen sysäsi, lomituksin loukahutti. Vihmoi vettä taivosesta, mettä pilvistä pirotti orahille kasvaville, touoille tohiseville. Nousipa oras okinen, kannonkarvainen yleni maasta pellon pehmeästä, Väinämöisen raatamasta. Jopa tuosta toisna päänä, kahen, kolmen yön perästä, viikon päästä viimeistäki vaka vanha Väinämöinen kävi tuota katsomahan kyntöänsä, kylvöänsä, varsin vaivansa näköä: kasvoi ohra mieltä myöten, tähkät kuuella taholla, korret kolmisolmuisena. Siinä vanha Väinämöinen katseleikse, käänteleikse. Niin tuli kevätkäkönen, näki koivun kasvavaksi: "Miksipä on tuo jätetty koivahainen kaatamatta?" Sanoi vanha Väinämöinen: "Siksipä on tuo jätetty koivahainen kasvamahan: sinulle kukuntapuuksi. Siinä kukkuos, käkönen, helkyttele, hietarinta, hoiloa, hopearinta, tinarinta, riukuttele! Kuku illoin, kuku aamuin, kerran keskipäivälläki, ihanoiksi ilmojani, mieluisiksi metsiäni, rahaisiksi rantojani, viljaisiksi vieriäni!"

Türkçe

Başka bir şiir Väinämöinen ondan kalktı iki kumaş kancaya ayak adanın arkasında kıtasal ormanlık alan. Yıllarca üzerinde oyalandı, her zaman önümde adada sözsüz bir şekilde ağaçsız kıtada. Düşünür, düşünür, başını tutarak: hangi topraklar ekilir, sık sık larva? Tarlanın oğlu Pellervoinen, Sampsa'nın oğlu Pikkarainen, eylül ekilecek toprak, larvalar sıktır! Ekim toprakları güvercin, ekim alanları, ekim çağrısı, ısıyı ekmek panas. Tepelere çam ağaçları dikildi, sandıklar ladinlere ekildi, funda için kumaşlar, genç sulara sarkma. Noromaille ağaç dikti, yerde dinlenmek taze ekilmiş getirildi, taze köpekbalığı için taze arazi, kutsal topraklar için üvezler, söğütler yere şişer, çorak topraklarda ardıçlar, akıntının yanında meşe. Bu arada ağaçlar yükseliyor midede genç vesat. Ladin çiçek yatakları büyüdü, cilalı öğretmenlere bindi. Bıçaklı gül huş ağaçları, leehke ile yerde yatıyorsun karada taze ithal, çorak topraklarda ardıçlar, ardıç güzel dut, bu iyi birşey.Kararlı eski Väinämöinen onu görmeye gittim Sampan tohum sektörü, Keten tohumu ile ekilir. Ağaçların yükseldiğini gördüm vesat genç ayağa kalktı; biri meşe fidesi, Tanrı ağacında kök salmadan. Küçümsemeyi ona fırlattı, onların mutluluğu; bir yıl üç gece daha aynı sayıda gün. Onu görmeye gittim bir hafta içinde: meşe rahibe değil Tanrı ağacının kökü. Bu yüzden dört kız gördüm beş veen gelindir. Çayırdaydılar vaftiz yazı tipinin kesilmesinde burunda puslu bir burun, Terhen adasından; vizon bir perçindir, tırmıklıdır, her şey ayıları sürükledi. Morina denizden geldi erkek Yleni dalgaları. Otları ateşe sıkıştırdı beyazımsı beyaz kalabalık; hepsi yanmış ren geyiği ağzına kadar. Bir kül vardı bütün kuru ren geyiği. Saip 'evcil hayvanın yaprağıdır, aşk yaprağı, meşe ağacı güzel bir fide büyüdü, Yleni yeşil Virpi; yerden çilek gibi yükseldi, çatallı olarak büyüdü. Dallarını dağıttı, yapraklarını serdi. Latva gökyüzünü doldurdu, havadaki yapraklar yayıldı: koşarken bulutları yakaladım israftan hattarat, gün kızartma ile kaplıydı, yürürlük ayına.Sonra eski Väinämöinen düşünüyor, düşünüyor: meşe klasör, odun sorgum zulmü? Özledim inehmon be korkunç balık yüzer bir gün kızartma yapmadan iptal etmeden aya. O erkek değil ve cesur bir adam değil kim meşeyi keserdi yağış. Eski Väinämöinen bununla ilgili cümlenin kendisi: "Kave'nin annesi, davacım, Doğanın hanımı, destekçim! Kalabalığı koy - suda bir sürü insan var - bu meşe kıvrımları, sonuçta ağaç kötülüğü yok edildi parlak bir gün için ayın azarlamasının önünden çekil! " Adam denizden yükselsin Yleni dalgasından erkek. Bu harika değildi ve çok küçük değil: bir adamın başparmağının uzunluğu, karısının terazileri yüksek. Bakırın omuzlarında bir şapka vardı. yaya pirinç çizmeler, elinde pirinç eldivenler, kintah pirinç kitaplar, kuşaklı bakır kayışlar, kemerin arkasındaki pirinç aks: baş parmağı uzun, bıçak çivi yüksekliği. Kararlı eski Väinämöinen düşünüyor, düşünüyor: gördüğü adam erkek göz oluşturma, başparmağım uzunluğu boğanın pençesi uzun!Ben cümle içinde söyledim kendisi adınız hakkında şunları söyledi: "Mi, sen senin adamınsın, ku, kötü, urohiasi? Ölmekten biraz daha iyi daha güzel kayboldu! " Denizden gelen küçük adam dedi erkek dalga yanıt verdi: "Ben benim olayım miesi erkek küçük, su kalabalık. Meşe kıvrımına geldim ezilmiş odun mideyi parçalar. " Kararlı eski Väinämöinen cümlenin kendisi: "Muhtemelen yaratılmadın, ne yaratılmış ne de tercih edilmiş büyük bir meşe kırmak bir ağacı korkunç bir adam yapmak için. " Elbette bir atasözü oldu; tekrar baktı: adamın değiştiğini gördüm yenilenmiş erkek! Yerde ayak teutaroivi, başlıklar bulutlu; sakal diz önünde, arkadaki hivus topukluları; siğil gözlerin arasındaydı bacağına tükürmek, bir buçuk diz, katyon sınırının ikisi. Hivelevi baltasıyla, düz bıçağı katılaştırdı altı dişli sert bir adam, yedinci burnun sonuna kadar. Ertelemeye adım atın, kuryeyi ziyaret et bacaklı, geniş işaret fişekleri ile. Konsere bir kez adım attı İyi kum, başka bir şekerlemeye adım attı ciğerli için arazi, üçüncü inledi ateşli bir meşe ağacının dibinde. Ağaca balta ile vur, düz bir bıçakla.Bir kez vur, başka bir vur üçüncü denenin noktası; baltadan geldi Panu meşe ağacından kaçtı: meşe ağacının yükselmesini istedim lysmyy rutimoraita. Yani üçüncü seferde Sanırım meşe bile düştü ot rutimoriyen, yokuş aşağı yağış. Tyven doğuya itti, tepe kuzeybatıya düştü büyük yaz aylarında yapraklar orta göbeğin yanlarındaki dallar. Ondan bir dal alan sonsuz mutluluk aldı; üstünü kim katladı, sonsuz sihri katladı; yaprağı kim kesti sonsuz aşkı kesti. Mi ufalanmıştı, baş aşağı denizin berrak sırtında lake'ille lainehille, cadı esintisi, deniz lekesi döküldü Suyun arkasındaki tekneler gibi dalgalar üzerindeki gemiler gibi. Rüzgarı kuzeye taşıdı. Alt Pikkarainen'in hizmetçisi peçe durulama, fısıldayan giysiler su taşlı sahilde uzun bir burnun burnunda. Çipi bir dalga üzerinde gördüm; kabındaki bu büyüklükte, konteyneri eve taşıdı, uzun dil bahçesi, o okları yap, atıcının silahı.Bir meşe kıvrımı olduğunda, düşmüş ağaç katala, kızartma günleri var ayı devirmeyi başardı, nehirler boyunca bulutlar, gökyüzü haritasının kemerleri puslu bir burun Terhen adasından mil. Selamın düzelmeye başladığı yer burası. büyümek için ormanlar, yaprak ağacı, çim zemin, bir ağaçtaki kuşlar şarkı söylüyor neşe için dreadlocks, guguk kuşu çiçek karnının üstüne. Yerde büyüdü meyve sapları, çiçekler altın yığını; her türlü ot, birçok formunuz. Arpa yükselmeden yalnızdır, büyümeden pahalı olabilir. Eski Väinämöinen bununla ilgili adım atmak, düşünmek sahilde mavi yan yana sağlam. Altı tane buldum, yedi tohum sahilden denize İyi kum; testerenin derisini sakladı, yaz sincabı. Toprağı ekelim mide üzerine serpilmiş tohum Kaleva kuyusunun yanında, Osmon tarla seti. Bir ağaçtan gıcırdayan memeler: "Osmon'un arpası yükselmedi, Kaleva yulaf yetiştirmez ülkeye tabi olmadan huş ağacı dökmeden, O ateşi yakmadan. " Kararlı eski Väinämöinen keskin bir balta görevlendirdi. Bir büyük döktü, topraksızlara itaatkar.Her çeşit ağaç yarası; biri huş ağacı bıraktı kuşlar için dinlenme yeri, guguk kuşunun çiçek ağacı gibi. Gökyüzünde uçmak, havada kuş. Görmeye geldi: "Neden dosyalandı dökmeden huş ağacı, yarasız bir ağaç mı? " Yaşlı Väinämöinen dedi ki: "Bu yüzden dosyalandı: kuşlar dinleniyor koltuksuz boyut. " Kuşsuz şenlik ateşi: "Peki, sen koy: mideye huş ağacı fırlattın, ağaç sorean ayakta mide dinlenmek için kuşlar, kendim için oturmak. " Ateş kuşsuz çarptı beyaz döküm. Kuzey rüzgarı huş ağacını yaktı Kuzeydoğu çok ren geyiği: bütün ağaçları yaktı ren geyiği, ağzına kadar. Eski Väinämöinen bununla ilgili altı tane aldı, yedi tohum tek cidarlı deri, huş ağacı yaz sincabı, bir yaz sineğinin avuçlarından. Toprağı ekelim mide üzerine serpilir. Cümlenin kendisinin kelimeleri: "Ben güvercin ekerim Yaradan'ın parmaklarıyla, her şeye gücü yetmek büyüyen bu ülkeye, yükselen. "Anakara altında Akka, mannu eukko, dünyanın metresi! Şimdi turbayı mideye koyun, sonuçta toprak güçlü bir bükülme!Eip 'toprak insanlarının eksikliğidir o yaşta lütuf veren yalan söylediğinde, doğanın kızlarından izin. "Kalk, uzan, uzan, Tanrı'nın çimenliği, uyuyor! Sapları kartona koyun hem de büyümek için kaynaklanıyor! Bin burun kaldır Dallarım kırılacak benim sabanım, benim ekim oldukça sorun görüşüm! "Ey Koca, Yüce Tanrı ya da ilahi garanti, bulut bekçisi şapkanın hükümdarı! Bulutları toplayın, kontroldeki tavsiye açık! Age of age cloud, kalçayı kuzeybatıdan kaldırın, Batıdan diğerleri gönderiyor güneyden tahmin edin! Gökten yağmur suyu nektar bulutlu pirota orahlar için sizin için onlar için! " O Koca, Yüce Tanrı, cennetin efendisine garanti ver, toplayıcıları bulutların içinde tuttu, kontrol altında, tavsiye açıktır. Bulutun çağı, kuzeybatıdan longa kaldırdı, batıdan gönderildi daha önce güneyden; Sana karşı ayrımcılık yapıyorum aralıklı olarak kırgın. Gökten su serpin, bulutlu pirotti nektarı yulaf yetiştiriciliği için kimlere getirmek için. Rise Oras okinen, inatçı Yleni yerden yumuşak tarlaya Väinämöinen selamından.Diğer taraftan bile iki, üç geceden sonra bundan bir hafta sonra istikrarlı eski Väinämöinen onu görmeye gittim çiftçilik, ekim, oldukça zahmetli görüş: akılda arpa yetiştirdi, altı tarafta koniler, üçlü olarak katlar. Bu eski Väinämöinen test kapısı, döner kapı. Bahar guguklu geldi huş ağacının büyüdüğünü gördü: "Neden dosyalandı dökmeden huş ağacı? " Yaşlı Väinämöinen dedi ki: "Bu yüzden dışarıda bırakıldı huş ağacı mide: senin için bir çiçek ağacı olarak. Bir çiçek var, Käkönen, ışıltı, Hietarinta, bakım, gümüş meme, kalay göğsü, kıvrıl! Akşam çiçek, sabah çiçek öğlen bir kez benim güzel havam ormanlarım gibi param kumsallarım Tohumumun yuvarlanmasına izin ver! "

Cumleceviri.gen.tr | Fince-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)